Przydatne linki:

 

A A A

Aktualności

Targi pracy


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Mazowiecka Fundacja Rozwoju, realizatorzy projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Opinogóra Górna”, informują, iż w dniu 24.06.2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, odbędą się

TARGI PRACY

Celem Targów Pracy będzie zaprezentowanie wolnych miejsc pracy przez lokalnych Pracodawców oraz spotkanie się z kandydatami poszukującymi zatrudnienia – uczestnikami projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Opinogóra Górna”.

Do udziału w targach zapraszamy wyłącznie Przedstawicieli firm i instytucji, posiadających wolne miejsca pracy, zainteresowanych zaprezentowaniem ofert pracy w ramach organizowanego wydarzenia. Pracodawcy, który zdecydują się na zatrudnienie uczestników projektu otrzymają wsparcie od realizatorów projektu w postaci pokrycia kosztów wynagrodzenia stażystów wraz z pochodnymi.

Udział w targach jest bezpłatny.

Bliższych informacji na temat targów udziela Pani Katarzyna Lubińska, Mazowiecka Fundacja Rozwoju, tel. 23-671-21-49, e-mail: mfr.biuro@o2.pl.


 

Rekrutacja uzupełniająca do projektu

 

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie dotychczasowych uczestników informujemy, iż prowadzilmy rekrutację uzupełniającą do projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie do 16.05.2014.

 

Podsumowanie I kwartału II edycji projektu


Za nami pierwsze miesiące nowego roku oraz pierwsze działania skierowane do nowej grupy uczestników. Piętnastu nowych członków KIS udział w projekcie rozpoczęło od konsultacji indywidulanych z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach grupowego doradztwa zawodowego, w trakcie których poznawali zagadnienia związane umiejętnością skutecznego poruszania się na rynku pracy. Zrealizowane zostały również warsztaty aktywizujące i kształtujące kompetencje uniwersalne, dzięki którym uczestnicy pracowali nad swoją motywacją do podejmowania działań oraz budowali poczucie własnej wartości. W marcu rozpoczęła również pracę grupa samopomocowa, w ramach której członkowie Klubu dzięki regularnym spotkaniom udzielają sobie wzajemnej pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów.

 

 

KIS przywitał nowych członków


W dniu 10.01.2014r zakończona została rekrutacja do II edycji Projektu „ Klub integracji Społecznej” w gminie Opinogóra Górna. Do projektu zakwalifikowaliśmy 15 osób. W dniu 17.01.2014r podpisano  kontrakty socjalne,  co jest równoznaczne z rozpoczęciem udziału w działaniach aktywizujących zawodowo i społecznie. Pierwsze zajęcia z doradcą zawodowym odbyły się 21.01.2014r. Planowane zakończenie bloku z doradcą pod koniec lutego. O kolejnych zajęciach będziemy informowali po zatwierdzeniu planu na kolejne bloki tematyczne.

 

Podsumowanie I edycji realizacji projektu

Pierwsza grupa uczestników projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Opinogóra Górna" zakończyła udział w projekcie. W toku realizacji projektu członkowie Klubu uczestniczyli w warsztatach aktywizujących, spotkaniach profilaktycznych, spotkaniach grup samopomocowych. Uczestnicy korzystali z zajęć sportowo-rekreacyjnych, działań integracyjnych. Korzystali również poradnictwa psychologiczno-administracyjnego. Każdy z uczestników skorzystał ze szkolenia zawodowego, dostosowanego do jego umiejętności i predyspozycji. Dzięki organizacji targów pracy udało się skierować 10 uczestników do odbycia stażu zawodowego. Trójka uczestników kontynuuje zatrudnienie.

 

IV kwartał 2013


Bardzo aktywnym czasem dla naszych uczestników i uczestniczek był IV kwartał 2013r.
Po zakończonych w większości działaniach aktywizujących naszych uczestników przyszedł czas na pracę. I Tak od października swoją ścieżkę  zawodową  w naszym projekcie rozpoczęło 10 uczestników. Przez okres od 3mc. do 5 mc  kozystać będą ze staży zawodowych, po których –dla  3 osób zapewnione jest zatrudnienie. Oczywiście nie jest wykluczone, że większa liczba naszych uczestników zostanie przyjęta do pracy. Życzymy wytrwałości.
W czwartym kwartale mieliśmy również –oprócz obowiązków –wyjazdy sportowo-rekreacyjne i kulturalne. W połowie września całą grupą byliśmy w aquaparku  miejscowości Pluski. Nasi uczestnicy i uczestniczki korzystali z atrakcji Parku Wodnego- rwącej rzeki, jacuzzi, solanki i innych atrakcji sportowo-wodnych, po których czekał na nich smaczny posiłek.
Święto Pieczonego ziemniaka w naszej gminie jest uroczystością obchodzoną z racji terenów rolniczych bardzo uroczyście. Oczywiście nasi uczestnicy mogli wraz z rodzinami uczestniczyć i cieszyć się z tegorocznych zbiorów  wraz z włodarzami i  pozostałymi mieszkańcami gminy.
Na zakończenie wyjazdów zaplanowanych w projekcie uczestnicy skorzystali z jednodniowego wyjazdu sportowo- rekreacyjnego i kulturalnego zarazem.
Jako część  sportowo-rekreacyjna był wyjazd do kręgielni Planeta w Mławie. Podczas wizyty specjalnie dla naszych uczestników zorganizowany został turniej bowlingowy, dzięki któremu został wyłoniony zwyciężca. Nagrodą był puchar. Nasz najlepszy zawodnik  to Pan Krzysztof. Serdecznie gratulujemy.
Po wyczynach sportowych  był zapewniony gorący, pyszny i obfity posiłek w lokalnej restauracji.
Kolejną częścią  wyjazdu  był seans w kinie. Film pod tytułem „Bilet na księżyc  o bardzo swobodnej tematyce sprowokował dynamiczne dyskusje na temat projekcji .
Tym akcentem zakończyliśmy zaplanowane wyjazdy sportowo-rekreacyjne i kulturalne.
Na wręczenie dyplomów uczestnictwa w projekcie dla uczestników I naboru naszego projektu zaplanowane zostało spotkanie okolicznościowe –Wigilijne,
W ramach grupy samopomocowej nasze uczestniczki i uczestnicy dzień przed Wigilią przygotowywali tradycyjne potrawy na tę okoliczność, aby dzień później wraz z rodzinami bardzo uroczyście, przy choince i kolędowaniu  świętować  te dwie okoliczności.

 

III kwartał 2013


W III kwartale zgodnie z planami kontynuowaliśmy spotkania grup samopomocowych.

Zorganizowane były warsztaty podnoszące kompetencje życiowe.

Prowdzone było doradztwo zawodowe- grupowe i indywidualne.

Wyjazd do społdzielni socjalnej był świetną okazją do poznania z bliska Ekonomii Społecznej.

Kwartał kończył się targami pracy, które po przebytych wcześniej szkoleniach zawodowych prowadziły do podjęcia staży przez uczestników i uczestniczki naszego projektu.


II kwartał 2013


Podsumowanie II kwartału działalności  opinogórskiego Klubu Integracji Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oprócz licznych szkoleń i warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego, spotkań samopomocowych i warsztatów profilaktyki zdrowia, zainteresowaniem cieszyły się wszelkie działania integracyjne dla uczestników naszego lokalnego  Projektu .
Regularnie odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne: taniec Zumby i rozgrywki piłkarskie. Pod koniec maja odbył się Rajd Rowerowy dla mieszkańców naszej gminy w którym uczestniczyliśmy korzystając z tej atrakcyjnej formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.  Trasa prowadziła: Opinogóra Górna przez Elżbiecin, Czernice, Opinogóra Górna. Na koniec nasi uczestnicy zaprezentowali taniec Zumby dla mieszkańców Gminy. Oczywiście zostali nagrodzeni gromkimi  brawami.
Kolejnym działaniem w miesiącu czerwcu był wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla uczestników i ich rodzin do miejscowości Ramsowo na Mazurach.
Uczestnicy w ciągu dnia korzystali z warsztatów szkoleniowych z psychologiem na temat  „ Rodzina rozwiązuje swoje problemy”.
Celem warsztatów było włączenie w proces wychodzenia z bezrobocia uczestników projektu i ich rodzin, wypromowania postawy aktywnej służącej podejmowaniu edukacji i pracy. Każdy z uczestników mógł się przekonać  ile daje otwartość i wzajemne zaufanie oraz wspólne rozwiązywanie problemów rodzinnych.
Trzeci kwartał zapowiada się również bardzo aktywnie.
Już od pierwszego dnia lipca zaczyna się kurs obsługi komputera i oprogramowania biurowego. Zaraz po nim zaczynają się zajęcia z profilaktyki zdrowia, a następnie warsztaty „Zarządzanie budżetem domowym”.
Planowane są dla uczestników również szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe.
W dalszym ciągu odbywają się  spotkania samopomocowe i zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Grupa samopomocowa prowadzona jest przez samych uczestników KIS, którzy wyłonili lidera i tworzą wewnętrzne struktury grupy