Przydatne linki:

 

A A A

POKL 7.1.1 2011

W roku 2011 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej trwała kolejna  czwarta  już edycja projektu systemowego „Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Gminy Opinogóra Górna . Projekt  realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
W projekcie brało udział  10 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, były to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo jak również niepełnosprawne. Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych u osób objętych wsparciem. Z każdą z osób biorących udział w projekcie został zawarty kontrakt socjalny, w ramach którego osoba ta zobowiązała się do aktywnego uczestnictwa w działaniach projektowych, takich jak: konsultacje z doradcą zawodowym , udział w warsztatach porad obywatelskich, kursie prawa jazdy kat. B oraz kursach i szkoleniach zawodowych.
Wszyscy Uczestnicy ukończyli pozytywnie wybrane przez siebie kursy. W kolejnych latach planujemy kontynuację realizacji projektu systemowego i rekrutację nowych uczestników.