Przydatne linki:

 

A A A

POKL 7.1.1 2012-2014

W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie aneks do umowy na realizację projektu systemowego "PROGRAM ATYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA" do roku 2014.  Oznacza to, że dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych ( 353. 704 zł) i wkładzie własnym Gminy w wysokości 41.496 zł wsparciem objętych zostanie 31 mieszkańców naszej gminy.  Jego zakres jak
i główne cele stanowią kontynuację projektów realizowanych w poprzednich latach. Główne założenie projektu opierają się na rozwijaniu aktywności zawodowej wśród osób długotrwale bezrobotnych, będących beneficjentami ośrodka pomocy społecznej.
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
- szkolenie zawodowe zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami
i zainteresowaniami,
- finansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,
- wsparcie doradcy zawodowego,
- wsparcie psychologiczne oraz prawnicze,
- wsparcie finansowe dla Uczestników Projektu,
- wyjazd integracyjny do teatru.