Przydatne linki:

 

A A A

POKL 7.1.1. 2010

Od stycznia 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Opinogórze Górnej rozpoczyna realizację kolejnego projektu

systemowego

pt. "PROGRAM ATYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA", jego zakres jak i główne cele stanowią kontynuację projektów realizowanych w poprzednich latach. Główne założenie projektu opierają się na rozwijaniu aktywności zawodowej wśród osób długotrwale bezrobotnych, będących beneficjentami ośrodka pomocy społecznej. W tym roku projekt skierowany jest do 10 kobiet, które są bardziej narażone na wykluczenie społeczne. Zwalczanie nierówności płci utrzymujących się we wszystkich sferach życia społecznego stanowi długoterminowe wyzwanie również dla naszej instytucji, ponieważ obejmuje zmiany strukturalne i zmiany zachowania oraz stawia przed nami wyzwanie ponownego zdefiniowania roli kobiety i mężczyzny. Postępy następują powoli, a różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn utrzymują się właśnie w odniesieniu do pełnienia ról społecznych, płac, podziału obowiązków związanych z opieką nad dziećmi i obowiązków domowych oraz zagrożenia ubóstwem, ograniczonym dostępem do zabezpieczenia emerytalnego w przyszłości. W naszej gminie to kobiety częściej doświadczają przemocy domowej ze strony swoich mężów, partnerów, z którymi zamieszkują.Z tego powodu są bardziej bezradne, co w konsekwencji negatywnie wpływa na wychowanie dzieci
i utrwala się u nich bezradność. Poprzez zakwalifikowanie do projektu kobiet chcemy wpłynąć na zmianę postrzegania ról społecznych, awansu kobiet i poprawy życia kobiet i mężczyzn , co pośrednio przyczyni się do wzrostu gospodarczego, zmniejszenia sfery ubóstwa rodzin. W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:- szkolenie zawodowe zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami- spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu w zakresie profilaktyki zdrowotnej- wsparcie doradcy zawodowego- trening kształtowania umiejętności wychowawczych i interpersonalnych.