Przydatne linki:

 

A A A

Rekrutacja do projektu

REKRUTACJA 2014 !


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze zaprasza osoby chętne do udziału w Projekcie systemowym ”Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna”, który jest współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2014.


PROJEKT ADRESOWANY JEST DLA OSÓB DOROSŁYCH:


• bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej,
• zamieszkałych na terenie gminy Opinogóra,
• korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
• zagrożonych wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

OSOBOM, KTÓRE WYRAŻĄ WOLĘ UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE OFERUJEMY BEZPŁATNIE:

• zajęcia, konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym i radcą prawnym,
• sfinansowanie kursów zawodowych według indywidualnych predyspozycji,
• pomoc finansową,
• catering w trakcie zajęć,
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnymi Anną Gąsiorowską w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.  TELEFON: 671-70-78 wew. 37 w godz. od 7.45 do 15 45, od poniedziałku do piątku.

REKRUTACJA TRWA OD 20 STYCZNIA DO 28 LUTEGO 2014 R. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej lub na stronie internetowej: www.gopsopinogora.pl w zakładce: EFS-POKL-  wzory dokumentów.


Nabór już trwa!!!

Plakat
REKRUTACJA 2013 r.!

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze prowadzi nabór uczestników do realizowanego roku 2013 projektu systemowego ”Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna”- współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz odchodzących z rolnictwa będących jednocześnie klientami pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej. Jego celem jest rozwój kompetencji społeczno – zawodowych wśród 10 uczestników projektu.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie w roku 2013 zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.
W celu uzyskania informacji na temat rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 023/ 671-70 -78 wew. 37.

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W ROKU 2012!
Informujemy, że od 1 do 31 marca 2012 prowadzona będzie rekrutacja do udziału w projekcie systemowym ”Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz odchodzących z rolnictwa będących jednocześnie klientami pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej. Jego celem jest rozwój kompetencji społeczno – zawodowych wśród 10 uczestników projektu.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie w roku 2012 zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej. W celu uzyskania informacji na temat rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 023/ 671-70 -78 wew. 37.

Lista osób zakwalifikowanych do Projektu:

Lista osób - kliknij

 01.03.2011 r.

Informujemy, że od 1 lutego roku do 31 marca 2011r. prowadzimy nabór do projektu systemowego pt.: "Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej.

W Projekcie będą realizowane następujące działania:

- spotkania z doradcą zawodowym,

- warsztaty porad obywatelskich,

- kurs zawodowy w zależności od indywidualnych predyspozycji uczestnika projektu,

- kurs prawa jazdy kat.B.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu (pokój nr 25), w którym można również pobrać dokumenty rekrutacyjne.

Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie!01.03.2010r.

INFORMACJA!


Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do Projektu pt.:

„Program aktywnej integracji w gminie Opinogóra Górna”. W ramach Projektu przewidujemy:

- szkolenie zawodowe zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami
i zainteresowaniami

- spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu w zakresie

profilaktyki zdrowotnej

- wsparcie doradcy zawodowego

- trening kształtowania umiejętności wychowawczych i interpersonalnych

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie chętne Panie z terenu

naszej gminy!

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu (pokój nr 12)

u Pani Anny Gąsiorowskiej.

Udział w Projekcie jest bezpłatny!