Jaki układy wchodzą w skład organizmu człowieka?

“Biologia na czasie 2” to podręcznik, z którego uczą się uczniowie w drugiej klasy liceum oraz technikum. Książka obejmuje wiedzę na poziomie podstawowym. Podręcznik napisany został przez dwie autorki. Są to Anna Helmin i Jolanta Holeczek. Z książki można dowiedzieć się między innymi o budowie układu odpornościowego i poznać rodzaje odporności.

Organizm człowiek jako funkcjonalna całość

Książka zawiera następujące rozdziały: organizm człowieka jako funkcjonalna całość, skóra – powłoka ciała, układ ruchu, układ pokarmowy, układ oddechowy, układ krążenia, odporność organizmu, układ moczowy, układ nerwowy, narządy zmysłów, układ hormonalny, oraz rozmnażanie i rozwój człowieka. 

Z układów składa się ciało człowieka?

Ciało człowieka składa się z 11 układów narządów. Są to: układ mięśniowy, szkieletowy, oddechowy, skóra, układ pokarmowy, krwionośny, limfatyczny, nerwowy, hormonalny, moczowy oraz rozrodczy. Czym charakteryzują się poszczególne układy? Układ mięśniowy odpowiada za poruszanie się. Jest elementem układu ruchu, tak jak układ szkieletowy, którego funkcją jest utrzymanie ciężaru ciała, ochrona narządów wewnętrznych, nadanie ciału kształtu. Jest także magazynem organizmu, w którym składowane są sole mineralne. Kolejny jest układ oddechowy, którego główną funkcją jest wymiana gazowa.

Jakie funkcje ma skóra?

Jest także skóra, która ma głownie funkcje ochronne. Dzięki niej odbierane są także bodźce z zewnątrz. Posiada również funkcję termoregulacyjną. Układ pokarmowy pobiera pokarm i usuwa niestrawione resztki, układ krwionośny transportuje różne składniki pokarmowe oraz gazy oddechowe, układ limfatyczny pełni funkcję obronną. Odpowiada za transport tłuszczów. Dzięki układowi nerwowemu człowiek ma możliwość reakcji na bodźce zewnętrzne. Odpowiada także za koordynację pracy narządów. Układ hormonalny reguluje procesy życiowe, moczowy zajmuje się wydalaniem niekorzystnych produktów metabolizmu. Ostatnim jest układ rozrodczy, którego funkcją jest tworzenie komórek płciowych. Dzięki niemu człowiek może się rozmnażać.